Новы старшыня YMCA Мінск прыняла эстафету

Yuliya Kamiak became a chairperson in YMCA minsk department. She took the torch up from Serj Malko. At local meeting all the members of the organization choose Local Council and Audit Committee…(continued is at the bottom the Post)

выборы-Совета-со-швейцарским-флагом-1Юлія Камяк стала новым старшынёй мінскай лакальнай арганізацыі грамадскага аб’яднання “Хрысціянская садружнасць дарослых і маладых” (YMCA Мінск). Яна змяніла на гэтай пасадзе Сяргея Малько. На агульным сходзе сябры арганізацыі выбралі і новы склад Савета, рэвізійнай камісіі.

Па выніках абмеркавання кандыдатур і адкрытага галасавання ў Савет увайшлі 5 чалавек: Юлія Камяк (старшыня), Надзея Рубцэвіч (сакратар), Аляксандр Рагулін, Вераніка Садоўнікава і Яўгенія Сядова. У рэвізійную камісію выбралі Тамару Рэўзіну (старшыня), Анастасію Навіцкую і Сяргея Малько. Акрамя таго для прадстаўлення інтарэсаў лакальнай арганізацыі ў Нацыянальным савеце YMCA Беларусь і рэвізійнай камісіі прапанавалі дзве кандыдатуры – Вераніку Садоўнікаву і Катр Лаўрыновіч.

— За апошнія некалькі гадоў мы паспелі шмат чаго зрабіць, — ацаніў вынікі свайго старшынства Сяргей Малько. – Вельмі важна, што пераадолелі перыяд заняпаду, калі ў суполцы засталося мала людзей і абмяркоўвалася пытанне аб прыпыненні дзейнасці лакальнай арганізацыі. Мы змаглі згуртаваць новую каманду актыўных і крэатыўных людзей, аднавіць дзейнасць па некалькіх кірунках.

сергей-малько-марафонПа яго словах, апошнім часам у лакальнай арганізацыі паспяхова развіваецца скаўтынг, павялічваецца колькасць мультыплікатараў. За кароткі тэрмін удалося распрацаваць новы сайт YMCA Мінск. На гэтым рэсурсе не толькі распавядаюць аб мерапрыемствах мінскіх валанцёраў, але і аб акцыях і праектах іншых лакальных суполак YMCA Беларусь, замежных партнёраў. Ёсць на сайце і цікавы праект, прысвечаны юбілею развіцця YMCA ў нашай краіне.

— Я жадаю новаму старшыні і ўдзельнікам Савета цярпення, энергіі і плённай працы, — адзначыў Сяргей Малько. – На мой погляд, у далейшым было б добра скіраваць асноўныя сілы на развіццё дзеючых кірункаў, прыцягваць у гэту дзейнасць яшчэ больш людзей, у тым ліку педагогаў, спецыялістаў па сацыяльнай рабоце.

 

За  развіццё скаўтынгу і сеткі мультыплікатараў выступае і новы старшыня – Юлія Камяк. Яна сама ўдзельнічала ў мерапрыемствах YMCA Валожын з дзесяцігадовага ўзросту, у тым ліку ў тэнсінгу і скаўтынгу. А потым, калі паехала вучыцца ў сталіцу, працягнула дзейнасць ва YMCA Мінск.

юля-портрет—  Асабіста мяне вабяць некалькі кірункаў нашай дзейнасці, — распавядае Юлія. – Напрыклад, мне было цікава займацца са школьнікамі. У свой час я з некалькімі памочнікамі распрацавала ролевую гульню “Рамэа і Джульета”, яе ўдзельнікамі сталі наведвальнікі аднага з маладзёжных цэнтраў Мінска. Вельмі важна, каб мы працягвалі супрацоўніцтва з такімі цэнтрамі, развівалі скаўтынг, тэнсінг, сістэму мультыплікацыі ведаў па здаровым ладзе жыцця. У нас ёсць цікавыя мерапрыемствы. Трэба прыцягваць да дзейнасці яшчэ больш людзей.

Руслан Ананьеў 

 

New YMCA Minsk chairperson took up the torch

Yuliya Kamiak became a chairperson in YMCA minsk department. She took the torch up from Serj Malko. At local meeting all the members of the organization choose Local Council and Audit Committee.

There are five people in Local Council according to the results of the open voting process and consideration of candidates. They are Yuliya Kamiak (chairperson), Nadzeya Rubtsevich (secretary), Alexandr Rogulin, Veranika Sadounikava and Yaugenia Siadova.

Audit committee consists of Tamara Revzina (chairperson), Anastasiya Navitskaya and Serj Malko. What is more, there are two more candidates for organization representation at National Council of YMCA Belarus – Veranika Sadounikava and Katr Laurynovich.

– For the last few years we have done a lot, – Serj Malko mulled over the results of being a chairperson. – It is of great importance that we could overcome lack of interest to organization, when there were few people and even the decision to stop organization activity was taken into consideration. We could find new team that consists of active and creative people, and we could start the activity of organization again.

What his words concerns, the number of multipliers is increasing and scouting is developing incrementally. For a short time a new cite of YMCA Minsk was collaborated.  Here, on this website, one can read about all events that Minsk volunteers are conducting, also about all projects in other local departments of YMCA Belarus and to read about foreign partners. What is more, on this website, there is one interesting project, that is dedicated to the anniversary of development in our country.

– I wish patience, energy and productive work to new chairperson and to all members of Council, – said Serj. – To my mind, it would be great to put all our forces to the development of current directions and to continue the attraction of new people to this very activity to attract pedagogues and specialists on social work.

For the development of scouting and multipliers direction is responsible a new chairperson – Yuliya Kamiak. She was a member of activities in YMCA Volozyn since she was 10 years old, including tensing and scouting events. Then she moved to the capital as a student and here she continues her activity in YMCA Minsk.

– There are some directions that attract me a lot, – said Yuliya, – For example, it would be great to work with pupils. Recently my helpers and I collaborated a role-play ‘Romeo and Juliet’, its members became the visitors from Minsk youth center. It is rigidly important, that our organization would attract the collaboration with such centers, would develop scouting, tensing, and the system of multipliers knowledge’ on healthy lifestyle. We have interesting events. We need more people to be involved into such activities.

Ruslan Ananyeu   http://ymcaminsk.by

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.